เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 09.00 - 18.00 น.

ค้นหาทัวร์สุดพิเศษ

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์ภูฏาน 21 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด XLTV240780

(PV-BT5D4N-B3-GROUP) BHUTAN 5 DAYS 4 NIGHTS BY B3 GROUP

  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
19 ก.ค. - 23 ต.ค. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
 Bhutan Airline
เริ่มต้น
65,555
ทัวร์โค๊ด XLTV240108

(PV-BT5D4N-B3) BHUTAN 5 DAYS 4 NIGHTS BY B3

  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
20 มิ.ย. - 30 ก.ย. 67 (16 ช่วงวันเดินทาง)
20 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
27 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
11 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
 Bhutan Airline
เริ่มต้น
68,888