เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 09.00 - 18.00 น.

ค้นหาทัวร์สุดพิเศษ

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์มาเลเซีย 112 พีเรียดจาก จาก 7 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด XLTV240609

SPHZ-M13.THE CHARM OF PENANG 3D2N (SL)

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. - 29 ก.ย. 67 (15 ช่วงวันเดินทาง)
21 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
5 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
12 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
19 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
4,999
ทัวร์โค๊ด XLTV231075

SPHZ-M2. MUNZ MALAYSIA (SKYWORLD THEME PARK)3D2N (MH)

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
22 มิ.ย. 67 - 2 ม.ค. 68 (34 ช่วงวันเดินทาง)
22 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
29 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
6 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
13 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
 Malaysia Airlines
เริ่มต้น
7,999
ทัวร์โค๊ด XLTV232925

SPHZ-M9.CAMERON GENTING ODYSSEY MALAYSIA 3D2N (MH)

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. 67 - 2 ม.ค. 68 (35 ช่วงวันเดินทาง)
21 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
5 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
12 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
 Malaysia Airlines
เริ่มต้น
7,999
ทัวร์โค๊ด XLTV233440

SPHZ-M11.LEGOLAND MALAYSIA x UNIVERSAL SINGAPORE 3D2N (FD) DEC- MAR 2024

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. - 20 ต.ค. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
21 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
5 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
4 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
13 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด XLTV231076

SPHZ-M3.GRANDZ MALAYSIA CAMERON-GENTING-MALACCA-KUALA LUMPUR 4D3N (MH)

  • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
20 มิ.ย. 67 - 2 ม.ค. 68 (20 ช่วงวันเดินทาง)
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
 Malaysia Airlines
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด XLTV231077

SPHZ-M6. HILIGHT OF MALAYSIA 4D3N (SL)

  • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
20 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด XLTV240979

SPHZ-M5.1 DUOPLUS MALAYSIA -SINGAPORE 4D3N (MH-3K) JUNE - DEC 24

  • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
20 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
เริ่มต้น
15,999