เวลาทำการ :
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 - 14.00 น.

ค้นหาทัวร์สุดพิเศษ

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์สิงคโปร์ 865 พีเรียดจาก จาก 20 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด XLTV231774

SPHZ-17 แพ็คเกจ สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน (ตั๋วเครื่องบิน + โรงแรม)

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
28 ก.พ. - 2 มิ.ย. 67 (52 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
10 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
11 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67
12 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
7,999
ทัวร์โค๊ด XLTV233700

SPHZ-25 SPEEDY PACKED SINGAPORE 3D2N DEC 23 -MAR 24

  • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
เดินทางช่วง
29 ก.พ. - 22 พ.ย. 67 (15 ช่วงวันเดินทาง)
29 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
2 มี.ค. 67 - 3 มี.ค. 67
30 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
20 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
18 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
7,999
ทัวร์โค๊ด XLTV233261

SPHZ-22 VALUE PACKED SINGAPORE 3D2N (SL) DEC-MAY 24

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
13 มี.ค. - 28 ธ.ค. 67 (36 ช่วงวันเดินทาง)
13 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67
17 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
27 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67
31 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67
18 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด XLTV233650

SPHZ-24 QUICKLY SINGAPORE 3D2N (VZ) JAN-MAR24

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
15 มี.ค. - 25 มี.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
16 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
23 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด XLTV240486

SPHZ-17.3 PKG TKT SL + HOTEL 3 STAR SL100 105

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. 67 - 5 ม.ค. 68 (124 ช่วงวันเดินทาง)
3 มิ.ย. 67 - 5 มิ.ย. 67
5 มิ.ย. 67 - 7 มิ.ย. 67
6 มิ.ย. 67 - 8 มิ.ย. 67
7 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
10 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
9,999
ทัวร์โค๊ด XLTV231089

SPHZ-07.Refreshing SINGAPORE 3D2N (TR)

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 30 มี.ค. 67 (14 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 67 - 3 มี.ค. 67
2 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
 Scoot Airlines
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค๊ด XLTV231145

SPHZ-16.SINGAPORE CITYSCAPE 3D2 APR-OCT 2023

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
11 มี.ค. - 15 พ.ค. 67 (18 ช่วงวันเดินทาง)
11 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67
13 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
18 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค๊ด XLTV240177

BT-PKSIN03_SQ PACKAGE สิงค์โปร์ บิน Full Service

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
15 เม.ย. - 24 มิ.ย. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
15 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
27 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67
1 พ.ค. 67 - 3 พ.ค. 67
25 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
1 มิ.ย. 67 - 3 มิ.ย. 67
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค๊ด XLTV240198

SPHZ-28SINGAPORE EXPLORE UNLEASHED 3D2N (TR) APR - OCT 2024

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
31 มี.ค. - 26 ต.ค. 67 (203 ช่วงวันเดินทาง)
31 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67
1 เม.ย. 67 - 3 เม.ย. 67
2 เม.ย. 67 - 4 เม.ย. 67
3 เม.ย. 67 - 5 เม.ย. 67
4 เม.ย. 67 - 6 เม.ย. 67
 Scoot Airlines
เริ่มต้น
12,555
ทัวร์โค๊ด XLTV240120

SPHZ-11.SO SHIOK EARLY SINGAPORE 3D (SL) FEB-MAY 2024

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
9 มี.ค. 67 - 7 ม.ค. 68 (127 ช่วงวันเดินทาง)
9 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
10 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
12 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67
16 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
17 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
12,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 20 โปรแกรม