เวลาทำการ :
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 - 14.00 น.
HOTLINE
066-168-6699

SPHZ-08.Well-Known SINGAPORE 3D2N - XLTV220841

ค้นหาทัวร์สุดพิเศษ

ซ่อน

SPHZ-08.Well-Known SINGAPORE 3D2N

รหัสทัวร์ : XLTV220841
SPHZ-08.Well-Known SINGAPORE 3D2N

เดินทางช่วง
26 ส.ค. 65 - 19 มี.ค. 66 ( 37 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 11,999 16,899 แสดง - 30
3 ก.ย. 65 - 5 ก.ย. 65 12,499 17,399 แสดง - 30
9 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 12,499 17,399 แสดง - 30
10 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65 12,499 17,399 แสดง - 30
16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 11,499 16,399 แสดง - 30
17 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65 12,499 17,399 แสดง - 30
23 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 12,499 17,399 แสดง - 30
24 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65 12,499 17,399 แสดง - 30
7 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 12,499 17,399 แสดง - 30
8 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65 12,499 17,399 แสดง - 30
13 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65 13,999 18,899 แสดง - 30
14 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 13,999 18,899 แสดง - 30
21 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 13,999 18,899 แสดง - 30
22 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 13,999 18,899 แสดง - 30
28 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 12,499 17,399 แสดง - 30
29 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 11,999 16,899 แสดง - 30
4 พ.ย. 65 - 6 พ.ย. 65 12,499 17,399 แสดง - 30
11 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 11,999 16,899 แสดง - 30
18 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65 12,499 17,399 แสดง - 30
25 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 12,499 17,399 แสดง - 30
3 ธ.ค. 65 - 5 ธ.ค. 65 13,999 18,899 แสดง - 30
10 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65 13,999 18,899 แสดง - 30
16 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 12,499 17,399 แสดง - 30
17 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65 12,499 17,399 แสดง - 30
23 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 12,499 17,399 แสดง - 30
29 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 13,999 18,899 แสดง - 30
30 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 14,999 19,899 แสดง - 30
31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 14,999 19,899 แสดง - 30
1 ม.ค. 66 - 3 ม.ค. 66 13,999 18,899 แสดง - 30
6 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66 11,499 16,399 แสดง - 30
13 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 12,499 17,399 แสดง - 30
20 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 12,499 17,399 แสดง - 30
27 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 12,499 17,399 แสดง - 30
3 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66 12,499 17,399 แสดง - 30
24 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 12,499 17,399 แสดง - 30
10 มี.ค. 66 - 12 ก.พ. 66 12,499 17,399 แสดง - 30
17 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 12,499 17,399 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

SPHZ-08.Well-Known SINGAPORE 3D2N
SPHZ-08.Well-Known SINGAPORE 3D2N
ราคาเริ่มต้น 11,499
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน