เวลาทำการ :
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 - 14.00 น.
HOTLINE
066-168-6699

มหัศจรรย์..ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม - XLTV230740

ค้นหาทัวร์สุดพิเศษ

ซ่อน

มหัศจรรย์..ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม

รหัสทัวร์ : XLTV230740
มหัศจรรย์..ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม

เดินทางช่วง
30 มี.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 ( 53 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66 16,999 20,999 แสดง - 30
Sold Out
5 เม.ย. 66 - 8 เม.ย. 66 23,999 27,999 แสดง - 17
Sold Out
6 เม.ย. 66 - 9 เม.ย. 66 23,999 27,999 แสดง - 30
10 เม.ย. 66 - 13 เม.ย. 66 24,999 28,999 แสดง - 25
Sold Out
11 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66 24,999 28,999 แสดง - 30
Sold Out
13 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66 25,999 29,999 แสดง - 31
Sold Out
15 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66 17,999 21,999 แสดง - 30
Sold Out
20 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66 18,999 22,999 แสดง - 30
Sold Out
21 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66 16,999 20,999 แสดง - 30
Sold Out
27 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 20,999 24,999 แสดง - 30
Sold Out
28 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66 21,999 25,999 แสดง - 30
4 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66 21,999 25,999 แสดง - 30
Sold Out
5 พ.ค. 66 - 8 พ.ค. 66 20,999 24,999 แสดง - 30
Sold Out
11 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66 18,999 22,999 แสดง - 30
12 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66 17,999 21,999 แสดง - 30
17 พ.ค. 66 - 20 พ.ค. 66 15,999 19,999 แสดง - 31
Sold Out
18 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66 17,999 21,999 แสดง - 30
25 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 18,999 22,999 แสดง - 30
Sold Out
26 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66 18,999 22,999 แสดง - 30
1 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66 19,999 23,999 แสดง - 30
2 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66 21,999 25,999 แสดง - 30
8 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 17,999 21,999 แสดง - 30
9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66 18,999 22,999 แสดง - 30
15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 16,999 20,999 แสดง - 30
Sold Out
22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 17,999 21,999 แสดง - 30
23 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66 18,999 22,999 แสดง - 30
30 มิ.ย. 66 - 3 ก.ค. 66 17,999 21,999 แสดง - 30
6 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66 16,999 20,999 แสดง - 30
14 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66 17,999 21,999 แสดง - 30
20 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 18,999 22,999 แสดง - 30
21 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66 18,999 22,999 แสดง - 30
27 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 21,999 25,999 แสดง - 30
30 ก.ค. 66 - 2 ส.ค. 66 19,999 23,999 แสดง - 30
31 ก.ค. 66 - 3 ส.ค. 66 16,999 20,999 แสดง - 30
1 ส.ค. 66 - 4 ส.ค. 66 17,999 21,999 แสดง - 30
3 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66 17,999 21,999 แสดง - 30
4 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66 18,999 22,999 แสดง - 30
11 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 20,999 24,999 แสดง - 30
17 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 17,999 21,999 แสดง - 30
25 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66 16,999 20,999 แสดง - 30
31 ส.ค. 66 - 3 ก.ย. 66 16,999 20,999 แสดง - 30
1 ก.ย. 66 - 4 ก.ย. 66 17,999 21,999 แสดง - 30
7 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 18,999 22,999 แสดง - 30
8 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 18,999 22,999 แสดง - 30
14 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 17,999 21,999 แสดง - 30
15 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 17,999 21,999 แสดง - 30
21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 17,999 21,999 แสดง - 30
22 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 17,999 21,999 แสดง - 30
28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66 18,999 22,999 แสดง - 30
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66 17,999 21,999 แสดง - 30
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 21,999 25,999 แสดง - 30
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 21,999 25,999 แสดง - 30
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 20,999 24,999 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

มหัศจรรย์..ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม
มหัศจรรย์..ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม
ราคาเริ่มต้น 15,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน