เวลาทำการ :
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 - 14.00 น.

SPHZ-17 แพ็คเกจ สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน (ตั๋วเครื่องบิน + โรงแรม) - XLTV231774

ค้นหาทัวร์สุดพิเศษ

ซ่อน

SPHZ-17 แพ็คเกจ สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน (ตั๋วเครื่องบิน + โรงแรม)

รหัสทัวร์ : XLTV231774
SPHZ-17 แพ็คเกจ สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน (ตั๋วเครื่องบิน + โรงแรม)

เดินทางช่วง
23 ก.ย. 66 - 26 ธ.ค. 66 ( 59 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
23 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 9,999 14,899 แสดง - 16
Sold Out
24 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66 7,999 12,899 แสดง - 16
Sold Out
26 ก.ย. 66 - 28 ก.ย. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
Sold Out
27 ก.ย. 66 - 29 ก.ย. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
Sold Out
28 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
Sold Out
29 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66 9,999 14,899 แสดง - 16
Sold Out
30 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66 9,999 14,899 แสดง - 9
Sold Out
17 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
Sold Out
28 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66 8,999 13,899 แสดง - 25
Sold Out
29 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66 8,999 13,899 แสดง - 25
Sold Out
30 ต.ค. 66 - 1 พ.ย. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
Sold Out
31 ต.ค. 66 - 2 พ.ย. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
Sold Out
1 พ.ย. 66 - 3 พ.ย. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
2 พ.ย. 66 - 4 พ.ย. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
3 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66 9,999 14,899 แสดง - 16
4 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
5 พ.ย. 66 - 7 พ.ย. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
6 พ.ย. 66 - 8 พ.ย. 66 7,999 12,899 แสดง - 16
7 พ.ย. 66 - 9 พ.ย. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
8 พ.ย. 66 - 10 พ.ย. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
9 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
10 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66 9,999 14,899 แสดง - 16
11 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
12 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
13 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
14 พ.ย. 66 - 16 พ.ย. 66 7,999 12,899 แสดง - 16
15 พ.ย. 66 - 17 พ.ย. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
16 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
17 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66 9,999 14,899 แสดง - 16
18 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
19 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
20 พ.ย. 66 - 22 พ.ย. 66 7,999 12,899 แสดง - 16
21 พ.ย. 66 - 23 พ.ย. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
22 พ.ย. 66 - 24 พ.ย. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
23 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
Sold Out
24 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66 9,999 14,899 แสดง - 16
25 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
26 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
27 พ.ย. 66 - 29 พ.ย. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
Sold Out
28 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66 7,999 12,899 แสดง - 16
29 พ.ย. 66 - 1 ธ.ค. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
30 พ.ย. 66 - 2 ธ.ค. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
1 ธ.ค. 66 - 3 ธ.ค. 66 9,999 14,899 แสดง - 16
Sold Out
2 ธ.ค. 66 - 4 ธ.ค. 66 8,999 13,899 แสดง - 5
Sold Out
3 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66 9,999 14,899 แสดง - 16
Sold Out
6 ธ.ค. 66 - 8 ธ.ค. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
Sold Out
12 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66 7,999 12,899 แสดง - 16
13 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
14 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
15 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 9,999 14,899 แสดง - 16
16 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
17 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
18 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
19 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
20 ธ.ค. 66 - 22 ธ.ค. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
21 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
22 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66 9,999 14,899 แสดง - 16
23 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
24 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66 8,999 13,899 แสดง - 16
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

SPHZ-17 แพ็คเกจ สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน (ตั๋วเครื่องบิน + โรงแรม)
SPHZ-17 แพ็คเกจ สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน (ตั๋วเครื่องบิน + โรงแรม)
ราคาเริ่มต้น 7,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน