เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 09.00 - 18.00 น.

ZGKMG-24048L จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ (นั่งรถไฟความเร็วสูง) - XLTV240254

ค้นหาทัวร์สุดพิเศษ

ซ่อน

ZGKMG-24048L จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

รหัสทัวร์ : XLTV240254
ZGKMG-24048L จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

  • พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก ท่องเมืองโบราณลี่เจียง สัมผัสดินแดนดอกไม้แห่งเอเชีย "นครคุนหมิง"
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
30 พ.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 ( 24 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67 19,990 25,990 แสดง - 30
Sold Out
13 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67 21,990 27,990 แสดง - 6
Sold Out
20 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 22,990 28,990 แสดง - 30
27 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67 22,990 28,990 แสดง - 30
4 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67 25,990 31,990 แสดง - 30
11 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 25,990 31,990 แสดง - 30
16 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67 25,990 31,990 แสดง - 30
27 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67 21,990 27,990 แสดง - 30
29 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67 21,990 27,990 แสดง - 30
3 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67 22,990 28,990 แสดง - 30
5 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 22,990 28,990 แสดง - 30
10 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 22,990 28,990 แสดง - 30
12 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 22,990 28,990 แสดง - 30
17 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 22,990 28,990 แสดง - 30
19 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 22,990 28,990 แสดง - 30
24 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 22,990 28,990 แสดง - 36
Sold Out
10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 26,990 32,990 แสดง - 30
12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 26,990 32,990 แสดง - 30
15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 26,990 32,990 แสดง - 30
17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 26,990 32,990 แสดง - 30
19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 26,990 32,990 แสดง - 30
22 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 26,990 32,990 แสดง - 30
24 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 26,990 32,990 แสดง - 30
Sold Out
26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 26,990 32,990 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGKMG-24048L จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
ZGKMG-24048L จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
ราคาเริ่มต้น 19,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน